Automatyzacja kontroli

Autor: Szybkiszmal , data publikacji: 13,12,2014

Czas kontroli stanowi bardzo poważną pozycję w przemyśle maszynowym. W produkcji masowej operacje kontroli stanowią ok. 40% ogólnej liczby operacji, w niektórych przypadkach czas kontroli jest wielokrotnie dłuższy od czasu obróbki: np. przy wykonywaniu gwintów czas kontroli wynosi ok. 30 s, a czas obróbki l,5-r-2 s. Przyczynia się to do tego, że występuje dążność do […]

Automatyzacja montażu zasady ogólne

Autor: Szybkiszmal , data publikacji: 13,12,2014

Obserwując montaż w nowoczesnych zakładach, nawet o wielkoseryjnej i masowej produkcji, stwierdza się dysproporcję zachodzącą między stopniem mechanizacji i automatyzacji kształtujących a montażem. Udział pracochłonności montażu w całości procesu technologicznego początkowo zmniejszył się, po zwiększeniu dokładności wykonania części i wprowadzeniu zasady zamienności części, obecnie jednak wzrasta, gdyż przy znacznym postępie w automatyzacji obróbki montaż ciągle […]

Ogólne omówienie programowania maszynowego

Autor: Szybkiszmal , data publikacji: 13,12,2014

Programowanie ręczne jest stosunkowo proste, lecz czasochłonne i obciążone ryzykiem poważnych błędów, które mogą powstać na skutek bardzo dużej liczby przeliczeń. Najbardziej czasochłonne są czynności zrutynizowane, dokonywane wg określonego schematu i powtarzające się wielokrotnie. Wprowadzenie programowania maszynowego ma na celu przejęcie przez elektroniczną maszynę cyfrową (EMC) prac zrutynizowanych, które mogą być przez nią wykonane znacznie […]

Dobór części do obróbki na obrabiarkach SN

Autor: Szybkiszmal , data publikacji: 13,12,2014

Obrabiarki ze sterowaniem numerycznym są drogie, w związku z tym jest konieczne należyte ich wykorzystanie zarówno pod względem czasu pracy, jak i możliwości technicznych. Wykorzystanie czasu pracy, to nie tylko zapewnienie obrabiarkom pełnego obciążenia w sensie ciągłości prac wykonywanych na nich, ale maksymalne powiększenie udziału czasu rzeczywistej pracy, tj. czasu głównego w całym funduszu godzin […]

Czym różnią się miedzy sobą depozyty bankowe?

Autor: abtarasew , data publikacji: 12,12,2014

Dla mnóstwa ludzi lokaty to godny odnotowania sposób na pomnożenie posiadanych pieniędzy. Jako najbardziej popularny rodzaj depozytu bankowego mają sporo wariantów obrotu gotówką, co przekłada się na sumę zysków.

Zepsuty samochód

Autor: alfred.p , data publikacji: 30,11,2014

Znasz ten scenariusz kiedy harmonogram każdego Twojego dnia zależy od samochodu, ba – nawet Twój dochód od tego zależy, czy go posiadasz czy nie! Jedziesz, nagle zapala się kontrolka a samochód nakazuje się zatrzymać. Spod maski strzela obłok dymu a Ty możesz jedynie rozłożyć bezradnie ręce. Mechanik kieruje do Ciebie diagnozę niczym wyrok – potrzebny […]

Jak wyposażyć warsztat samochodowy

Autor: alfred.p , data publikacji: 26,11,2014

Rozpoczęcie świeżej działalności gospodarczej prawie zawsze jednoznaczne jest z koniecznością wydania sporej ilości pieniędzy na dobry start. Kwoty te są różne w zależności od branży w jakiej chcemy operować, jednak są wydatki, którzy uniknąć się po prostu nie da. Zazwyczaj przecież nie da się handlować czy świadczyć usług bez odpowiednich do tego narzędzi czy asortymentu. […]

Wstęp o cięciu kabli

Autor: grzecho , data publikacji: 26,11,2014

Temat niszowy i trudny. Jak dotrzeć do swoich potencjalnych klientów? A kim oni są? Mechanicy, pracownicy telekomunikacji, fabryk, zakładów wytwórczych, elektronicy, reperujący sprzęty, ale także każdy z nas. O jaki temat chodzi?